Informování a spolupráce 🙂

Ekotým seznamuje děti z naší školky s výsledky jejich práce v EKOŠKOLCE.