Poděkování 😊

Chtěli bychom velmi srdečně poděkovat všem rodičům, kteří se zúčastnili sobotní úklidové akce.

Akci jsme si všichni užili a řádně jsme se i pobavili. 😊

Velké poděkování taktéž patří manželům Fojtů, za skvěle připravené stanoviště s úkoly pro děti.