SVÁTEK VODY 💦

22.3.2023 je významný den. Oslavuje se DEN VODY.

Děti se společně s paními učitelkami oblékli do modrého oblečení, aby symbolicky vyjádřili podporu, tak významnému dni.

Že je pro nás ekologie velmi důležitá už nejspíš všichni ví. A svátek vody do ekologie bezpochyby patří.

Každá třída si připravila bohatý a naučný program, ve kterém se děti dozvěděly spoustu zajímavých a užitečných informací. Vyzkoušely si nejrůznější pokus s vodou, zkusily také, jak náročné je získat čistou vodu pomocí filtrů a nechybělo zjištění, které věci ve vodě plavou a které se naopak potopí.

Děti si vyslechly příběh o tom, jak a kde se vlastně voda bere a jaký je její koloběh. Dozvěděly se, proč prší a kdo všechno potřebuje vodu ke svému životu.

Všichni společně jsme si tento den náramně užili a naučili jsme se, že bez vody by život zkrátka neexistoval.