O nás

MŠ Horní Lideč
MŠ Horní Lideč

Mateřská škola se nachází v malebné vesnici Horní Lideč, která se rozkládá v kotlině na úpatí posledního výběžku Bílých Karpat. Díky celkové upravenosti se obec stala v roce 2001 Vesnicí roku a zvláštní ocenění získala také za nejlépe vedenou knihovnu. Počátky mateřské školy se datují od roku 1976, kdy vznikal jako naléhavá potřeba přípravy pětiletých dětí na povinnou školní docházku. Poté proběhlo několik změn a rekonstrukcí. Zatím poslední v roce 2013 byla vyměněna oken a zateplena celá budova školy. Mateřská škola úzce spolupracuje se zřizovatelem – obcí Horní Lideč, dále se základní školou, knihovnou, a dalšími institucemi.

Naše školka je dvoupodlažní, složena z hlavní a hospodářské budovy. Je rozdělena do dvou tříd, kdy jedna se nachází v přízemí budovy a druhá v patře. Součástí školky jsou dvě krásné velké zahrady zcela nově vytvořeny a laděny v přírodním stylu.

Naše třídy jsou světlé, prostorné, vybaveny hezkým barevným nábytkem a pomůckami pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Obě třídy jsou situovány a přizpůsobeny tak, aby se v nich děti cítily příjemně, byly spokojené a rády navštěvovaly naši mateřskou školu.

Chceme pro děti vytvářet vhodné a podnětné prostředí, které bude zajímavé a obsahově bohaté na různé aktivity. Chceme v dětech podněcovat radost z učení, zájem poznávat nové věci, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti, chceme přispívat k rozvoji schopností porozumět sobě i světu, který jej obklopuje.

S mateřskou školou souvisí dlouhodobě vykonávaná logopedická péče, pod záštitou PaedDr. Odstrčilíkové z Valašského Meziříčí.

V současné době navštěvuje mateřskou školu 56 dětí, se kterými pracují 4 kvalifikované paní učitelky.

Úklid prostor zajišťuje 1 paní uklízečka, ve školní kuchyni pracují paní kuchařka a vedoucí školní jídelny.

Dbáme na přirozený rozvoj osobnosti dítěte, vedeme děti k samostatnosti jak v sebeobslužných činnostech, tak při výběru činností a aktivit ve vzdělávací nabídce. Evokujeme v dětech zájem a chuť naslouchat, objevovat a experimentovat, učíme děti respektovat jak vrstevníky, tak dospěláky, snažíme se, aby formou prožitkového učení získávaly co nejvíce poznatků, vlastních prožitků a měly dostatek prostoru pro vlastní realizaci.

Do funkce ředitelky Mateřské školy byla k 1.8.2015 jmenována Bc. Dagmar Dubnická.