Adaptační týden

Nástup dítěte do kolektivu, je pro některé děti náročný. Děti si zvykají na nové prostředí, nový režim, nové kamarády i paní učitelky. Chceme, aby se děti v tomto prostředí cítily dobře a byly zde spokojené.

Srdečně zveme rodiče nově přijatých dětí na ADAPTAČNÍ DNY, které se uskuteční 1. a 2. září 2022, v dopoledních hodinách. 😊