Skutečně zdravá škola

Mateřská škola Horní Lideč plní program…

Kvalitní vzdělávání pomáhá vytvářet sebevědomé a spokojené děti a mladé lidi. Jídlo tvoří základ našeho života a naší budoucnosti, musí tedy hrát ve vzdělávání dětí klíčovou roli.

Nejnovější informace

 • Skutečně zdravá škola → ZAČÍNÁME 🙂

  Vážení a milí,

  jak už všichni jistě víte, naše školka se již 3. školním rokem pyšní titulem EKOŠKOLA. Je to mezinárodní program, který učí děti zlepšovat životní prostředí v místě, kde žijí. Náplní tohoto programu jsou 4 témata, kterými se společně s dětmi zabýváme. Již máme kompletně zpracované 2 témata – JÍDLO A PROSTŘEDÍ ŠKOLY, v současné době se zabýváme tématem ODPADY, přičemž toto téma budeme v letošním školním roce opět obhajovat před auditory a komisí EKOŠKOLY.

  Co nového Vám nyní chceme představit? 🙂

  Stále hledáme cesty a způsoby, jak udělat naši školku a vzdělávání dětí ještě zajímavější, a to nejenom pro děti, ale taky pro rodiče, pedagogy a širokou veřejnost.

  Srdečně Vám tedy oznamujeme, že jsme se zapojili, do dalšího mezinárodně oceňovaného projektu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA.  

  Co je „Skutečně zdravá škola?“

  Je to komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Zabývá se především tématem JÍDLO, které je nám hodně blízké. Školy s kodexem „Skutečně zdravá škola“ nabízejí dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních, pokud možno českých surovin. Školy pomáhají dětem získávat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují dětem porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro udržitelný život.

  Co nás během projektu čeká?

  Postupným plněním jednotlivých kritérií programu je možné dosáhnout tří stupňů ocenění – bronzového, stříbrného a zlatého. My se pro začátek pokusíme dosáhnout první mety – bronzového ocenění.

  Skutečně zdravá školka s bronzovým oceněním nabízí dětem sezónní pokrmy vyrobené minimálně z 75% z čerstvých surovin. Zapojuje rodiče a děti do zlepšování školního stravování a prožitku v jídelně prostřednictvím akční skupiny pro zdravé stravování. Poskytuje dětem možnost vzdělávacích aktivit v oblasti přípravy pokrmů, zahájila kroky k vytvoření školní zelinářské zahrady a organizuje pro děti návštěvu farem v okolí.

  Co už jsme stihli a co nás teď čeká?

  Naším prvním úkolem bylo on-line spojení s koordinátorkou programu, která nás s programem podrobně seznámila a vysvětlila nám vše potřebné.

  V první řadě nás nyní čeká ANALÝZA ŠKOLNÍ JÍDELNY, při které bude porovnáván současný stav v přípravě pokrmů v jídelně s kritérií programu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA. Následně nám bude doporučeno, jak bychom měli dále pokračovat, postupovat a naplňovat nová kritéria.

  Zapojení rodičů 🙂

  Nejdůležitější klíčovou rolí pro nás bude spolupráce s rodiči. Rádi bychom je ještě více zapojili do pěstitelských aktivit (na naší ŠZ). Naším úkolem bude také sestavení „AKČNÍ SKUPINY RODIČŮ“. Velmi rádi uvítáme rodiče, kteří mají zájem se s námi do tohoto projektu zapojit a spolupodílet se na našich akcích pořádaných nejenom v rámci tohoto projektu. V případě vašeho zájmu, se neváhejte obrátit na paní ředitelku nebo kteroukoliv paní učitelku.