Informace pro rodiče

 • Poděkování

  Chtěli bychom velmi poděkovat manželům Rumánkovým, za poskytnutí velkého indiánského teepee pro děti, na naši školní zahradu. Mockrát děkujeme i za jeho realizaci a také za výpomoc panu Kotrabovi. 😊


 • Stravné a školné ČERVENEC 2022

  Stravné a školné za měsíc ČERVENEC se vybírá 21. – 22. 6. 2022 od 6.30 – 12.00 hod.


 • Výukový program – „Zdravá 5“

  V pátek 17. června 2022 se v naší MŠ uskuteční VÝUKOVÝ PROGRAM „Zdravá 5“.

  Prosíme rodiče, přiveďte děti nejpozději do 7:45 hod.

  Děkujeme


 • LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

  Srdečně zveme všechny RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ na LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY, které se uskuteční ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 15:00 hod na zahradě školky.

  Pasování předškoláků na ŠKOLÁKY.

  Spousta zábavy a legrace. 🙂

  Přineste s sebou prosím: Špekáčky a pečivo (zajištěno bude pití) + DOBROU NÁLADU.

  Prosíme šikovné maminky o přichystání sladkých/slaných pochoutek na raut. 🙂


 • Stravné a školné ČERVEN 2022

  Stravné a školné za měsíc ČERVEN se vybírá 17. – 18. 5. 2022 od 6.30 – 12.00 hod.