Denní program

Průběh dne v mateřské škole

6:15 – 8:45scházení dětí – do 8.00 bodin, ranní hry dle přání a volby dětí, pohybové chvilky, svačinka, ovoce
8:45 – 9:45ranní kruh, přivítání se, sdílení zážitků, vybírání si CA, tematická tvorba dětí, ranní cvičení
9:45 – 11:30příprava na pobyt venku, pobyt venku, volné aktivity, volné činnosti, vycházky do přírody a zahradu školy (podle počas lze délku pobytu venku upravovat)
11:30 – 12:10hygiena, oběd
12:10 – 14:15hygiena, čištění zubů, spánek a odpočinek, četba, poslech relaxační hudby, individuální práce s dětmi s menší potřebou spánku, klidové aktivity
14:15 – 15:45hygiena, svačina, odpolední zájmové hry a činnosti dětí, grafomotorické činnosti, didaktické hry, pohybové aktivity – dle počasí i venku

Uvedené časy jsou pouze orientační, stanovený průběh dne může být pozměněn, v případě výletů, exkurzí, divadelních představení pro děti, školních akcí, besídek a podobných akcí.