Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok

 2022/2023

 v Mateřské škole Horní Lideč, okres Vsetín

Pro školní rok 2022/2023 stanovuje ředitelka mateřské školy v souladu

s § 6 odst. 1 vyhlášky č.14/2005 Sb. v platném znění

měsíční úplatu za předškolní vzdělávání

ve výši 400,- Kč

Osvobozeni od úplatku zcela jsou zákonní zástupci dítěte, které v příslušném školním roce dovrší 6-ti let (§ 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.) a to po dobu 12 měsíců

(školní rok se počítá od 1.září příslušného roku do 31. srpna následujícího roku)

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek podle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče podle § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tuto skutečnost je nutno opakovaně dokládat ředitelce školy dokladem vystaveným příslušným úřadem.

Směrnice o stanovení výše úplaty je k dispozici na hlavní nástěnce školy.

                                                                           Bc. Dagmar Dubnická

                                                                                  ředitelka školy