Navýšení ceny stravného

Vážení rodiče, novelou vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování a navýšení finančních limitů pro nákup potravin, s účinností od 1. 2. 2023 navyšujeme cenu stravného u jednotlivých kategorií.

CELODENNÍ stravné do 6 let věku – 44,- Kč

POLODENNÍ stravné do 6 let věku – 36,- Kč

Děti od 7 let věku

CELODENNÍ stravné – 49,- Kč

POLODENNÍ stravné – 41,- Kč

Děkujeme za pochopení