Oznámení o zahájení LOGOPEDIE

V pondělí 3. 10. 2022 dopoledne bude provedena logopedická depistáž, která se uskuteční bez účasti rodičů.

LOGOPEDIE za účasti rodičů bude zahájena v pondělí 10. 10. 2022 dle rozpisu.