Stravné a školné KVĚTEN 2022

Stravné a školné za měsíc KVĚTEN se vybírá 19. – 20. 4. 2022 od 6.30 – 12.00 hod.