„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

Vážení rodiče, již 3. školním rokem jsme zapojeni do projektu s názvem „Se Sokolem do života“ aneb „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, který pořádá Česká obec sokolská.

I letošní školní rok je zpoplatněn účastnickým příspěvkem, který za každé dítě činí 20,- Kč.

(Každé dítě dostávalo svůj sešit již na začátku školního roku → sešitky mají děti ve svých šanonech ve třídě a pracujeme s nimi při pohybových činnostech).

Prosíme o úhradu této částky učitelkám ve třídách.

                                                                        Děkujeme