Poděkování za finanční příspěvek 😊

Touto cestou bychom chtěli velmi poděkovat panu Mgr. Fojtů a paní Ing. Adlové, za finanční příspěvek, který jsme využili jako odměnu pro děti z EKOTÝMU a měli jsme možnost navštívit Džungli Vsetín. 😊