Pro rodiče

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám přinesly krásné dárečky k ukončení tohoto školního roku.

Bylo to velmi emotivní, moc děkujeme a přejeme všem krásné a klidné prázdniny.

17.05. 2021

27.02. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12.4.2021 se provoz mateřské školy obnovuje    a to pro předškolní děti, tzn. pro děti s povinnou školní docházkou.

Děti budou bez ochranných prostředků (roušek).

Ostatní hygienická nařízení jsou i nadále platná. Podrobnější informace Vám byly zaslány na e-maily.

Účastnit vzdělávání se mohou děti i vybraných profesí

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

14.09. 2020

                               Vážení rodiče, 

                 společnost 2K CONSULTING s.r.o.                                   udělila naší MŠ ocenění „BEZPEČNÁ                                 ORGANIZACE“, v rámci projektu,                                     který se zaměřuje na bezpečnostní                                 problematiku a aktivní řešení bezpečnostní                     politiky v organizacích. Tento rok byl                               zaměřen na oblast zpracování a ochrany                         osobních údajů. (GDPR)

28.08. 2019

            Co budou děti do mateřské školy potřebovat?

 • Přezůvky uzavřené papuče s pevnou patou, které si děti dokážou samy obout –  crocsy nejsou vhodná obuv (dětem se vyzouvají a hrozí úraz)
 • Oblečení do třídy– pohodlné oblečení( tepláky, kraťasy, zástěrky…atd.),vhodné oblečení pro výtvarné aktivity 
 • Náhradní oblečení – do sříňky prosím dejte  náhradní oblečení pro případ, že se dítě polije, postříká vodou, ušpiní, promočí  atd.  kalhoty, ponožky, tričko, spodní prádlo 
 • K odpočinku – pyžamo ( pro děti, které budou spát)
 • Předškoláci si přinesou vlastní polštářek
 • Nové děti fotku rozměr 4×5 cm ( může být naskenovaná)

  PRO OSOBNÍ HYGIENU:

 •  zubní kartáček, dětskou pastu, hřeben; balík papírových kapesníků

  NA PITNÝ REŽIM

 • plastový hrníček

  NA POBYT VENKU

 • ​školní zahradu využíváme celoročně
 • děti se na pobyt venku převlékají do vhodného venkovního oblečení a to dle aktuálního počasí ročního období – je vhodné mít i náhradní oblečení a obutí  na venkovní aktivity (teplákovou soupravu, bundu,vhodnou obuv, pokrývku hlavy)
 • gumáčky, pláštěnku

    VŠE PROSÍM PODEPIŠTE A OZNAČTE JMÉNEM !!!

28.08. 2019

Co by mělo vaše dítě umět, před nástupem do mateřské školy

Víte, jaké dovednosti jsou  pro nástup do mateřské školy důležité a bez kterých se malý školáček neobejde?

Dítě by mělo znát základní pravidla slušného chování a dodržovat je ( pozdravit, poděkovat, poprosit ). Důležité je, aby reagovalo na běžné pokyny učitelky a dospělých 

Nástup bude pravděpodobně trochu komplikovaný odloučením od ročiče. Některé děti to ponesou opravdu těžce a vy s nimi. Velice dítěti pomůžete, když nebudete ve stresu vy sami. Můžete své dítě chlácholit, ale musíte být pevně rozhodnuti odejít a odchod zbytečně neprodlužovat. Naopak by jste neměli odcházet tajně, bez rozloučení. Chce to hlavně trpělivost a důslednost a stát si za svým rozhodnutím.

 

1.  znát své jméno a příjmení

2.  umět si říci co chce nebo potřebuje

3.  spolupracovat při oblékání a svlékání (mělo by být schopno poznat své věci)

4.  umět nazouvat a vyzouvat obuv

5.  vysmrkat se a používat kapesník

6.  najíst se lžící a pít ze skleničky a hrníčku

7.  při jídle sedět u stolu, neodbíhat

8.  samo si dojít na toaletu (pleny či pravidelné pomočování je nepřípustné)

9.  nepoužívat dudlík

10. umýt si ruce mýdlemutřít si je do ručníku,umět si vyčistit zuby,

11. uklidit si hračky, své věci a další

12. bez problémů chodit po schodech

13. ujít kratší vzdálenost během pobytu venku