ADAPTACE DĚTÍ v heterogenních třídách

I to je výsledek výzkumu Doc.PhDr.Zory Syslové, Ph.D.

CO JE HETEROGENNÍ TŘÍDA?

Heterogenní třída je třída, ve které jsou děti všech věkových kategorií – tedy od 3 do 6 let.

PROČ PROBÍHÁ ADAPTACE V HETEROGENNÉ TŘÍDĚ RYCHLEJI?

Ve třídě je spoustu dětí v pohodě, protože už tam nějakou dobu chodí a nemají proto tolik podnětů k tomu, aby byly smutné. “Nováčkům“ často ukazují, jak to tam chodí, a chovají se k nim s velkou empatií. Starší děti, které adaptací prošly, jsou vnímavé k potřebám nových dětí, protože zažily to samé.

Na začátku školního roku je dobré, aby pedagog se staršími dětmi mluvil o tom, jaké to bylo, když ony nastoupily do školky. Co jim pomohlo? Díky tomu si uvědomí, jaký kus cesty ušly a dovedou se vcítit do pocitů nových dětí a přirozeně je podpořit.

JAKÉ JSOU DALŠÍ VÝHODY HETEROGENNÍ TŘÍDY?

V heterogenních třídách mají mladší děti možnost pozorovat vývojově vyšší úroveň hry, kterou by pravděpodobně nikdy samy neiniciovaly. Tím, že se mohou do těchto her zapojit se jejich vývoj urychlí. Mají zde mnohem více podnětů. To se pak odráží jak v kognitivním, tak v socio-emočním vývoji. Interakce na různých úrovních podporují taky rozvoj jazyka a řeči.

V těchto třídách může dítě ukázat svou jedinečnost. Nepanuje tu soutěživost, děti nezjišťují, kdo je rychlejší nebo chytřejší, jako tomu může být ve věkově homogenních třídách. Přirozeně zde vzniká psychosociální klima, které obsahuje pomoc a solidaritu druhým.

OBAVA, ŽE V HETEROGENNÍ TŘÍDĚ NENÍ DOSTATEK PROSTORU NA PRÁCI S PŘEDŠKOLÁKY

Podle výzkumu je pro učitelku snažší pracovat s menším počtem předškoláků. Individualizace přece neznamená, že všechny děti budou dělat grafomotoriku a podobně. Individualita vychází z potřeb jednotlivých dětí, děti se nerozvíjí ve všech stránkách stejně, takže není možné jim předkládat stejné úkoly. Tudíž je snažší, připravit individuální činnosti pro deset dětí a pracovat s nimi, než pro dvacet osm

NEBUDE MALÝM DĚTEM MEZI VELKÝMI NĚCO SCHÁZET?

Malé děti mají i v této třídě možnost hrát si se svými vrstevníky, ale pokud zatouží po hře se staršími dětmi, mají tu možnost a naopak. Předškolní dítě, které není ještě vyzrálé, nepůsobí v heterogenní třídě zaostale, když si hraje s menšími dětmi. V těchto třídách nikdo nevyčnívá, naopak vynikne jedinečnost každého dítěte.