Na podzim půjdou do školy. Co jim nabídnout?

Aspekty školní zralosti a připravenosti

U předškolních dětí bychom měli v první řadě rozvíjet pozornost. Pozornost je základním stavebním prvkem pro příjem informací. Jejím prostřednictvím lidé poznávají své okolí, mohou se rozvíjet. Další důležitou funkcí je sluchové vnímání. Rozvoj sluchového vnímání souvisí se záměrnou pozorností. Dítě by mělo být od tří let schopno určit, odkud zvuk přichází, postupně během následující roku by se mělo naučit rozpoznat, co zvuk vytváří. Ve čtyřech letech by mělo poznat písničku podle melodie, vyslechnout pohádku, vyprávění. Rok před nástupem do školy by výše vyjmenované úkoly mělo dítě již zvládat bez problémů. Další důležitou funkcí je sluchové rozlišování. Předpokladem je úspěšné zvládnutí předchozích kroků, tedy sluchová koncentrace a sluchové vnímání figury a pozadí. Mezi další důležité oblasti patří zrakové vnímání. Úkoly, které dětem na rozvoj odlišení figury od pozadí předkládáme, mohou mít různou náročnost. Vycházíme z vývojové úrovně dětí. Mezi oblasti, které bychom měli, také rozvíjet patří motorika, vnímání tělesného schématu, grafomotorika a řeč. Velký význam má též psychická a sociální zralost. Dítě musí například vědět, že co mu projde doma neprojde ve školce. Ve škole je hodně důležitá sebeobsluha a také pracovní návyky. Na školu musí být zralé nejen dítě, ale i jeho rodiče.

Co umíme, děláme rádi

Dítě by před nástupem do školy mělo zvládat například pravolevou orientaci nebo znát celé své jméno a případně i adresu. Musíme se snažit citlivě doladit to, co dítěti nejde. Měli bychom je vést k tomu, aby si v tom co se mu nepovedlo, našlo něco, co se mu podařilo. Předškolák už dobře ví, že mu něco nejde, a pokud jeho výkony stále vynášíme do nebes, nijak tím jeho vývoj nepodpoříme. Můžeme tím jeho sebevědomí naopak srazit, protože nabude dojmu, že je tak nemožný, že nám stojí jen za falešné chvály.