Vývojové období dítěte předškolního věku 3 – 6 let

Je významné a nejdůležitější vývojové období, kdy dítě výrazně vyspívá po stránce tělesné, pohybové, rozumové i společenské. Máme smírnou hodnotu, je třeba ho ochraňovat a respektovat. Je to základní období pro začátek učení a intelektuální vývoj dítěte. Mezi nejdůležitější potřebu v tomto věku patří beze sporu hra.

Děti v předškolním věku milují hru na něco, hrají různé role a napodobují situace, které prožily. Důležité je rovněž stavění z kostek a stavebnic, vytváření a vyrábění, při kterém si rozvíjejí jak hrubou, tak jemnou motoriku.

I přesto, že některé momenty ve výchově dětí nejsou pro jejich rodiče a vychovatele příliš příjemné a jednoduché, jsou bezesporu důležité a nutné pro další zdravý vývoj dětí. Je to především období neustálých otázek „A proč?“ ..a taky období vzdoru, kdy si dítě začíná uvědomovat sebe sama a zkouší, co vše si může dovolit. Zde je na místě stanovit pevné hranice, být důslední a jednotní ve výchově. Právě pevné mantinely dodávají dítěti důvěru a jistotu, bez které se nemůže vyvíjet dál.

 Už v batolecím věku děti rádi pomáhají a napodobují své vzory – nejčastěji rodiče, ale i starší sourozence, prarodiče…, a to je pro ně ten nejlepší a nejpřirozenější způsob učení. Stejně důležité je dodržování stanovených pravidel, ať už v rodině, ve školce nebo v celé společnosti, které pomáhají dětem pochopit, jak svět funguje.

A na co bychom rozhodně neměli při výchově dětí, nejenom v předškolním věku zapomínat? Snažit se všímat si toho, co dobrého udělaly, co se jim povedlo, co dokázaly a zvládly, v čem se zlepšily. Především tím bude sílit jejich sebedůvěra, kterou budou potřebovat celý život. Dobrou práci není třeba odměňovat sladkostmi a dárky, mnohem lépe ji oceníme pohlazením, úsměvem a upřímným projevem obdivu.